Sponsers

S.No
Day of Offering Sponser
1.
Sri Sannadhi Archagar Annual Salary Sri Kesava Perumal Kainkarya Samithi
2.
Oil Lamp & monthly Salary S.Rangarajan, Thiruvanmiur
s/o K.R. Sriramman, kilkavalavedu
3.
Monthly E.B Bill C.Ananthanarayanan,
Kovilampakkam, Ch-117
s/o K.A.Chakravathy,
kilkavalavedu
4.
Sweepar Salary S.Varadharajan, Thirumala
s/o G.Seshadri, kilkavalavedu
5.
Dhanurmadham(Margazi Month) Daily Pongal 1) P.Sowmyanarayanan @ saiprakash ,Ch-16
    s/o K.A.Parthasarathy, kilkavalavedu
2) J.Krishna Sudarson, USA
    s/o Kumudha Sudarson, kilkavalavedu
6.
Vaigundaakadasi Utsavam 1) K.Narasimhan(Raghu), Chennai
    s/o K.S Krishnaswamy(Paiyyakutty) kilkavalavedu
2) Mugundan, Chennai
7.
English New Year D.Srinivasan, Perunkalathur
s/o S.Desikan, kilkavalavedu
8.
Hanumathjayanthi Sri Anjaneya Sath Sangam Ch-33
9.
Pongal Thirumanjanam K.S.Durairajan,Nangainallur
10.
Mattu Pongal,Thiruveedhi Valam Local Public kilkavalavedu
11.
Thai First Friday Thirumanjanam Available For Sponser
12.
Thai Second Friday Thirumanjanam Available For Sponser
13.
Thai Third Friday Thirumanjanam S.Rangarajan, Thiruvanmiur
s/o K.R. Sriramman, kilkavalavedu
14.
Thai Fourth FridayThirumanjanam Available For Sponser
15.
Panguni Uttiram-Kalyana Utsavam 1) C.Achudhanarayanan, Kovilampakkam, Ch-117
    s/o K.A.Chakravathy, kilkavalavedu
2) P.Sowmyanarayanan@ saiprakash, Ch-16
    s/o K.A.Parthasarathy, kilkavalavedu
16.
Chittirai Tamil New Year Day Utsavam Youngsters of kilkavalavedu Agraharam
17.
Sri Rama Navami Thirumanjanam Available For Sponser
18.
Narasimma Jayanthi Utsavam &Thiruveedhi Valam K.S.Durairajan,Nangainallur
19.
Aadi Puram Utsavam &Thiruveedhi Valam N.C.Ravi Guduvancherry
s/o Kowsalya Krishnan, Kilkavalavedu
20.
Aadi First Friday Thirumanjanam Available For Sponser
21.
Aadi Second Friday Thirumanjanam Available For Sponser
22.

Aadi Third Friday Thirumanjanam Available For Sponser
23.

Aadi Fourth Friday Thirumanjanam Available For Sponser
24.
Aavani Pavithrothsavam & Laksharchanai Sri Kesava Perumal Kainkarya Samithi, Ch-16
25.

Purattasi Kettai Adhikan Satagopan Thirunatchatram Available For Sponser
26.
Purattasi Desikar Utsavam Available For Sponser
27.
Deepavali Thirumanjanam J.Krishna Sudarson, USA
s/o Kumudha Sudarson, kilkavalavedu
28.

Karthigai Deepam K.S.Sethuraman, K.K.Nagar, Ch-78
s/o P.Krishnaswamy, Kilkavalavedu
29.

Birthday Nakshathram Thirumanjanam, Archanai Available On Request
30.
Any Nakshathram (E.g. Sravanam, Punarvasu, Rohini)
Thirumanjanam, Archanai
Available On Request